Ikona portletu Věcná část - kapitoly

2.7. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu

Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu činnost povodňové komise podléhá zákonu č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení. Oprávnění k vyhlášení krizových stavů mají hejtman Zlínského kraje a Vláda České republiky (předseda Vlády České republiky) podle následujících zásad:

Nouzový stav

  • Norma - zákon: Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
  • Vyhlašující orgán: Vláda (předseda vlády)
  • Důvod:  V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
  • Území: Celý stát, omezené území státu
  • Doba trvání: Nejdéle 30 dnů

Stav nebezpečí

  • Norma - zákon: Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
  • Vyhlašující orgán: Hejtman kraje
  • Důvod: Jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS.
  • Území: Celý kraj, část kraje
  • Doba trvání: Nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

Činnost povodňové komise se řídí operačním plánem, který je součástí Krizového plánu kraje.

Další kapitola - 2.8. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje po povodni

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.