Ikona portletu Věcná část - kapitoly

2.5. Způsob svolání Povodňové komise Zlínského kraje

Povodňovou komisi Zlínského kraje svolává na příkaz hejtmana tajemník Povodňové komise Zlínského kraje. Ve výjimečných případech může povodňovou komisi svolat tajemník povodňové komise. V takovém případě je tajemník povodňové komise, jakmile to situace dovolí, povinen informovat o svolání povodňové komise hejtmana.

Místem svolání Povodňové komise Zlínského kraje je zpravidla Krajský úřad Zlínského kraje. V případě přechodu povodňové komise do Krizového štábu Zlínského kraje (při vyhlášení stavu nebezpečí) je místo zasedání povodňové komise totožné s místem zasedání Krizového štábu Zlínského kraje a řídí se operačním plánem. V takovém případě je místo zasedání zpravidla Krajský úřad Zlínského kraje nebo místo, ze kterého lze krizovou situaci nejlépe řešit (zpravidla Kroměříž, popř. Otrokovice, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí nebo Pojízdné pracoviště krizového štábu).

Průběh činnosti Povodňové komise Zlínského kraje je zaznamenáván v Povodňové knize. Zapisovatelem do povodňové knihy určí tajemník povodňové komise zpravidla vedoucího oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství.

Vzor zápisu do povodňové knihy

Další kapitola - 2.6. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při jednotlivých stupních povodňové aktivity

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.