Ikona portletu Úvodní část Povodňového plánu ZK

Povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje je zpracován v souladu s § 80 odst. 2 písm. b) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 71 odst. 3 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

1.1. Hydrologická charakteristika území Zlínského kraje

1.2. Charakteristika ohroženého území

1.3. Nebezpečné objekty nacházející se v záplavovém území

Ikona portletu Úvodní část - kapitoly

1.1. Hydrologická charakteristika území Zlínského kraje

Celé území Zlínského kraje se nachází v povodí řeky Moravy (s výjimkou několika nepodstatných potoků patřících do povodí Váhu – Slovenská republika). Území Zlínského kraje se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Hydrologické poměry Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se vyskytují krátkodobé...

1.2. Charakteristika ohroženého území

Přirozená povodeň Vodní tok Ohrožené území Charakteristika ohroženého území Vsetínská Bečva Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Vsetín, Jablůnka, Bystřička, Jarcová, Valašské Meziříčí údolní tok s velkým osídleným územím, možnost povodně horského typu s rozléváním v obcích a městech Rožnovská Bečva Dolní Bečva, Rožnov p/R., Zubří, Valašské Meziříčí ...

1.3. Nebezpečné objekty nacházející se v záplavovém území

V záplavovém území se nacházejí následující objekty skladující nebezpečné látky, které podléhají zákonu č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií