Ikona portletu Věcná část - kapitoly

2.6. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při jednotlivých stupních povodňové aktivity

Pro vyhodnocení povodně na území Zlínského kraje na řece Moravě je rozhodujícím hlásným profilem hlásný profil „Kroměříž č. 339 ". Situace na hlásném profilu „Kroměříž č. 339" je ovlivněna průtokovými poměry na hlásném profilu „Dluhonice č. 330" (Bečva – Olomoucký kraj) a na hlásném profilu „Olomouc – Nové sady č. 317" (Morava – Olomoucký kraj).

Monitorováním těchto hlásných profilů lze poměrně přesně odhadnout podle postupových dob vývoj situace při povodni na řece Moravě ve správním obvodu Zlínského kraje.

Pro monitorování stavu při přirozených povodních v povodí řeky Bečvy na horních tocích menších vodních toků a při bleskových povodních jsou důležité hlásné profily Jarcová č.324, Valašské Meziříčí č. 326, Zlín č. 344, Uherský Brod č. 349 (dále „ostatní hlásné profily"). 

Přehled rozhodujících hlásných profilů pro řešení hydrologických poměrů ve správních obvodech ORP Zlínského kraje  

ORP Hlásný profil Vodní tok Stupeň povodňové aktivity
Název Číslo I. II. III.
Rožnov p/Radhoštěm Rožnov  325 Rožnovská Bečva 170 210 250
Vsetín Vsetín 322 Vsetínská Bečva 280 350 400
Val. Meziříčí Valašské Meziříčí 326 Rožnovská Bečva 200 250 290
Jarcová 324 Vsetínská Bečva 260 320 370
Kelč  327 Juhyně 110 160 190
Val. Klobouky Popov  4870 Vlára 320 360 390
Brumov 4875 Brumovka 110 130 150
Valašské Klobouky  - Klobučka 140 170 200
Uherský Brod Uherský Brod  349 Olšava 270 400 500
Luhačovice VD Luhačovice  347 Luhačovický potok 70 100 140
VD Ludkovice  348 Ludkovický potok 70 85 100
Vizovice Vizovice  342 Lutoninka 80 110 140
Zlín Kašava 340a Dřevnice 80 130 170
Zlín  344 Dřevnice 170 200 260
Bystřice p/Hostýnem Chomýž  340 Rusava 85 110 130
Rajnochovice 326a Juhyně 60 80 100
Holešov Chomýž 340 Rusava 85 110 130
Kroměříž Kroměříž 339 Morava 400 500 600
Otrokovice Kroměříž 339 Morava 400 500 600
Uherské Hradiště Uherský Brod 349 Olšava 270 400 500
Spytihněv 345 Morava 400 500 600

 

Činnost Povodňové komise Zlínského kraje

a) činnost Povodňové komise Zlínského kraje za běžného stavu (nenastal I. SPA)

P.č. Příznaky Činnost Provádí Součinnost
1. bez příznaků Aktualizace povodňového plánu k 31.1. OŽPZE OZÚ
2. Odborná školení povodňových orgánů ORP OŽPZE ORP
3. Namátková kontrola údajů vodoměrných stanic OZÚ, OŽPZE Povodí Moravy
4. Běžná činnost dle zákona č.254/2001 Sb. OŽPZE

 

 b) činnost Povodňové komise Zlínského kraje před dosažením I. SPA a při dosažení I. SPA

P.č. Příznaky Činnost Provádí Součinnost
1. Dlouhodobý déšť, tání, ledové jevy Trvalé monitorování údajů vodoměrných stanic OZÚ, OŽPZE Povodí Moravy, ČHMÚ
2. Dosažení I. SPA na hlásném profilu Kroměříž č. 339, podle vývoje situace i na ostatních hlásných profifech Prověření připravenosti povodňové komise příslušné ORP OŽPZE ORP
3. Prověření spojení Povodňové komise Zlínského kraje * OZÚ členové PKZK

 

* Prověření spojení Povodňové komise Zlínského kraje může být provedeno i v jiných případech na základě vývoje hydrometeorologické situace na území Zlínského kraje.

c) činnost Povodňové komise Zlínského kraje při vyhlášení II. SPA

P.č. Příznaky Činnost Provádí Součinnost
1. Vyhlášení II. SPA ve dvou a více správních obvodech ORP Kontrola činnosti povodňových komisí ORP OŽPZE, OZÚ povodňové komise
2. Podle vývoje situace svolání pracovní skupiny Povodňové komise Zlínského kraje ve složení vedoucí odboru ŽPZE, vedoucí OZÚ, 2 pracovníci OŽP a pracovník OZÚ** hejtman OŽPZE, OZÚ, KOPIS HZS
3. Navázání kontaktů v souladu s organizací hlásné služby, informovat ústřední povodňový orgán PKZK OL, MS, JM kraj, MŽP ČR
4. Řízení záchranných a likvidačních prací pracovní skupinou Pracovní skupina PKZK obce, ORP
5. Pokles hladiny, zrušení II. SPA, zánik I. SPA Ukončení činnosti pracovní skupiny Povodňové komise Zlínského kraje, informovat ústřední povodňový orgán hejtman členové PKZK, MŽP ČR
6. Vyčíslení škod OZÚ, OŽPZE obce, ORP, složky IZS

 

** Pracovní skupina Povodňové komise Zlínského kraje může být svolána i v jiných případech na základě vývoje hydrometeorologické situace na území Zlínského kraje (např. vznik ledových jevů, zvláštní povodně, bleskové povodně apod.).

d) činnost Povodňové komise Zlínského kraje při vyhlášení III. SPA

P.č. Příznaky Činnost Provádí Součinnost
1. Vyhlášení III. SPA SPA ve dvou a více správních obvodech ORP Svolání Povodňové komise Zlínského kraje*** hejtman členové PKZK, KOPIS HZS
2. Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje, informovat ústřední povodňový orgán hejtman, PKZK členové PKZK, MŽP ČR
3. Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu hejtman členové PKZK, složky IZS
4. Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Svolání Krizového štábu Zlínského kraje hejtman OZÚ, KOPIS HZS ZK
5. Přechod Povodňové komise Zlínského kraje do Krizového štábu Zlínského kraje hejtman PKZK, členové KŠZK
6. Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje hejtman členové KŠZK
7. Vyhlášení „stavu nebezpečí" pro území Zlínského kraje nebo pro část území Zlínského kraje hejtman členové KŠZK
8. Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem Zlínského kraje podle zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení hejtman členové KŠZK, složky IZS, fyzické a právnické osoby

 

***Povodňová komise Zlínského kraje může být svolána i v jiných případech na základě vývoje hydrometeorologické situace na území Zlínského kraje (např. vznik ledových jevů, zvláštní povodně, bleskové povodně apod.).

Další kapitola - 2.7. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při vyhlášení „stavu nebezpečí" nebo „nouzového stavu"

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.