Ikona portletu Organizační část Povodňového plánu ZK

Organizační část povodňového plánu obsahuje složení povodňových komisí. Podrobné údaje o členech povodňových komisí jsou neveřejné. Proto zde najdete pouze základní informace. Aktuální údaje jsou v databázi Povodňového informačního systému (POVIS), kam směřují odkazy na povodňové komise.

3.1. Složení ústřední povodňové komise

3.2. Složení povodňové komise Zlínského kraje

3.3. Složení povodňových komisí sousedních krajů

3.4. Složení povodňových komisí obcí s rozšířenou působností

3.5. Organizace hlásné služby

3.6. Způsob vyžadování pomoci

Ikona portletu Organizační část - kapitoly

3.1. Složení Ústřední povodňové komise

Ústřední povodňová komise - Povodňový informační systém

3.2. Složení Povodňové komise Zlínského kraje

Povodňová komise Zlínského kraje - Povodňový informační systém

3.3. Složení povodňových komisí sousedních krajů

Povodňová komise Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje - Povodňový informační systém

3.4. Složení Povodňových komisí obcí s rozšířenou působností

Povodňové komise ORP ve Zlínském kraji - Povodňový informační systém

3.5. Organizace hlásné služby

Povodňové orgány krajů V organizaci hlásné služby mezi povodňovými orgány krajů platí následující zásady: Povodňové komise Olomouckého a Moravskoslezského kraje odpovídají za vyrozumění Povodňové komise Zlínského kraje (v případě Bečvy je vzájemná spolupráce mezi povodňovými komisemi krajů) Povodňová komise Zlínského kraje odpovídá za vyrozumění Povodňové komise Jihomoravského kraje Povodňové orgány Zlínského kraje V organizaci hlásné služby...

3.6. Způsob vyžadování pomoci

Při řešení povodně bez vyhlášení krizového stavu V případě, že nebyl vyhlášen krizový stav, vyžadují pomoc: předsedové povodňových komisí obcí (starostové obcí) předsedové povodňových komisí obcí s rozšířenou působností (starostové obcí s rozšířenou působností) předseda povodňové komise kraje (hejtman kraje) cestou Krajského operačního a informačního střediska HZS. Při řešení povodně po vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí,...