Ikona portletu Povodňový plán Zlínského kraje

Povodňový plán Zlínského kraje je základní dokument pro řízení ochrany před povodněmi na území kraje, který byl zpracován oddělením vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství a oddělením pro zvláštní úkoly kanceláře hejtmana ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy s. p. v roce 2004. Povodňový plán je každoročně prověřován a aktualizace je provedena vždy do 31. ledna daného roku. Povodňový plán je podkladem pro rozhodování Povodňové komise Zlínského kraje pro případy povodní ohrožujících území více okresů, pokud povodňové komise obcí s rozšířenou působností vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření nebo je potřebná koordinace jejich aktivit.

Povodně 2006 - Morava nad Otrokovicemi  Povodně 2006 - Otrokovice  Povodně 2006 - soutok Moravy a Dřevnice  Povodně 2006 - Uherský Ostroh

Okresy na území Zlínského kraje:

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

Obce s rozšířenou působností na území Zlínského kraje:

Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín

Vypracoval:

Krajský úřad Zlínského kraje

Povodňové orgány:

V období mimo povodeň: Krajský úřad Zlínského kraje
Po dobu povodně: Povodňová komise správního obvodu Zlínského kraje

Potvrzení o souladu s povodňovým plánem České republiky vydalo:

Ministerstvo životního prostředí ČR dne: 27.9.2004 s číslem jednacím: 3420/OOV/04