Ikona portletu Organizační část Povodňového plánu ZK

Organizační část povodňového plánu obsahuje složení povodňových komisí. Podrobné údaje o členech povodňových komisí jsou neveřejné. Proto zde najdete pouze základní informace. Aktuální údaje jsou v databázi Povodňového informačního systému (POVIS), kam směřují odkazy na povodňové komise.

3.1. Složení ústřední povodňové komise

3.2. Složení povodňové komise Zlínského kraje

3.3. Složení povodňových komisí sousedních krajů

3.4. Složení povodňových komisí obcí s rozšířenou působností

3.5. Organizace hlásné služby

3.6. Způsob vyžadování pomoci

Ikona portletu Organizační část - kapitoly

3.6. Způsob vyžadování pomoci

Při řešení povodně bez vyhlášení krizového stavu

V případě, že nebyl vyhlášen krizový stav, vyžadují pomoc:

  • předsedové povodňových komisí obcí (starostové obcí)
  • předsedové povodňových komisí obcí s rozšířenou působností (starostové obcí s rozšířenou působností)
  • předseda povodňové komise kraje (hejtman kraje)

cestou Krajského operačního a informačního střediska HZS.

Při řešení povodně po vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový stav)

V případě, že byl vyhlášen krizový stav, vyžadují pomoc:

  • předsedové povodňových komisí obcí (starostové obcí)
  • vedoucí krizových štábů obcí s rozšířenou působností (starostové obcí s rozšířenou působností) s využitím informačního systému KRIZKOM
  • vedoucí krizového štábu kraje (hejtman kraje)

cestou Krajského operačního a informačního střediska HZS a cestou Krizového štábu Zlínského kraje s využitím informačního systému KRIZKOM.

V obou případech jsou k dispozici prostředky samostatné záchranné roty Olomouc a dalších vojenských útvarů dle Krizového plánu Zlínského kraje.

Vyžadování pomoci se řídí „Směrnicí náčelníka Generálního štábu Armády České republiky k  nasazování sil a prostředků Armády České republiky v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému a k plnění úkolů Policie České republiky", která je součástí Krizového plánu Zlínského kraje.
 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.