Ikona portletu Organizační část Povodňového plánu ZK

Organizační část povodňového plánu obsahuje složení povodňových komisí. Podrobné údaje o členech povodňových komisí jsou neveřejné. Proto zde najdete pouze základní informace. Aktuální údaje jsou v databázi Povodňového informačního systému (POVIS), kam směřují odkazy na povodňové komise.

3.1. Složení ústřední povodňové komise

3.2. Složení povodňové komise Zlínského kraje

3.3. Složení povodňových komisí sousedních krajů

3.4. Složení povodňových komisí obcí s rozšířenou působností

3.5. Organizace hlásné služby

3.6. Způsob vyžadování pomoci

Ikona portletu Organizační část - kapitoly

3.5. Organizace hlásné služby

Povodňové orgány krajů

V organizaci hlásné služby mezi povodňovými orgány krajů platí následující zásady:
  • Povodňové komise Olomouckého a Moravskoslezského kraje odpovídají za vyrozumění Povodňové komise Zlínského kraje (v případě Bečvy je vzájemná spolupráce mezi povodňovými komisemi krajů)
  • Povodňová komise Zlínského kraje odpovídá za vyrozumění Povodňové komise Jihomoravského kraje

Povodňové orgány Zlínského kraje

V organizaci hlásné služby Zlínského kraje platí následující zásady:
  • odesílatel zpráv je vždy uveden v evidenčním listu hlásného profilu (bod 2.4.)
  • povodňové komise obcí s rozšířenou působností odpovídají za vyrozumění dotčených obcí ve svém správním obvodu a za předání informace Povodňové komisi Zlínského kraje

Schéma organizace hlásné služby při povodni na řece Moravě - Povodňové orgány Zlínského kraje
Schéma organizace hlásné služby při povodni na řece Moravě - Povodňové orgány krajů

Další kapitola - 3.6. Způsob vyžadování pomoci

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.