Ikona portletu Organizační část Povodňového plánu ZK

Organizační část povodňového plánu obsahuje složení povodňových komisí. Podrobné údaje o členech povodňových komisí jsou neveřejné. Proto zde najdete pouze základní informace. Aktuální údaje jsou v databázi Povodňového informačního systému (POVIS), kam směřují odkazy na povodňové komise.

3.1. Složení ústřední povodňové komise

3.2. Složení povodňové komise Zlínského kraje

3.3. Složení povodňových komisí sousedních krajů

3.4. Složení povodňových komisí obcí s rozšířenou působností

3.5. Organizace hlásné služby

3.6. Způsob vyžadování pomoci