Ikona portletu Úvodní část Povodňového plánu ZK

Povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje je zpracován v souladu s § 80 odst. 2 písm. b) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 71 odst. 3 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

1.1. Hydrologická charakteristika území Zlínského kraje

1.2. Charakteristika ohroženého území

1.3. Nebezpečné objekty nacházející se v záplavovém území

Ikona portletu Úvodní část - kapitoly

1.3. Nebezpečné objekty nacházející se v záplavovém území

V záplavovém území se nacházejí následující objekty skladující nebezpečné látky, které podléhají zákonu č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií:

č.
Název objektu
Sídlo
Skupina
Skladovaná nebezpečná látka
1
Deza, a.s. Valašské Meziříčí
Masarykova 753, Valašské Meziříčí
B
látky škodlivé vodám, toxické a karcinogenní látky
2
Zeveta Bojkovice, a.s.
Tovární 532, Bojkovice
A
toxické látky a látky škodlivé vodám

 

Další kapitola - 2.1. Druh a rozsah ohrožení na území Zlínského kraje

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.