Ikona portletu Úvodní část Povodňového plánu ZK

Povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje je zpracován v souladu s § 80 odst. 2 písm. b) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 71 odst. 3 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

1.1. Hydrologická charakteristika území Zlínského kraje

1.2. Charakteristika ohroženého území

1.3. Nebezpečné objekty nacházející se v záplavovém území

Ikona portletu Úvodní část - kapitoly

1.1. Hydrologická charakteristika území Zlínského kraje

Celé území Zlínského kraje se nachází v povodí řeky Moravy (s výjimkou několika nepodstatných potoků patřících do povodí Váhu – Slovenská republika).
Území Zlínského kraje se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek.

Hydrologické poměry

Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území. Dlouhodobý roční úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou (Bílé Karpaty, Javorníky, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy a Hostýnské Vrchy).
Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, v Beskydech leží sníh někdy až do konce května. Výška sněhové pokrývky v průměru dosahuje v nížinách 10 až 20 cm, ve středních polohách 40 až 60 cm a v Beskydech přes 100 cm. Období tání není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Z hlediska hydrologických poměrů mohou prakticky nastat ve Zlínském kraji podmínky pro vznik povodní:

  • v lednu až v březnu – způsobeno táním sněhu
  • v květnu až v srpnu – způsobeno dlouhodobými srážkami.

V ostatních měsících je vznik povodně méně pravděpodobný, ale není vyloučen.

Hydrologické poměry na přehradách

Odkazy v tabulce se otevírají v novém okně a směřují na Portál Povodí Moravy, s. p. (PMO) - http://www.pmo.cz/.

Přehrada Povodí Zatopená plocha (ha) Základní informace - odkaz PMO Hladina vody v nádrži - aktuální stav - odkaz PMO
Bystřička Bystřička 39,5 ZI_PMO_Bystricka AS_PMO_Bystricka
Fryšták Fryštácký potok 62,2 ZI_PMO_Frystak AS_PMO_Frystak
Horní Bečva Rožnovská Bečva 10 ZI_PMO_HorniBecva AS_PMO_HorniBecva
Karolinka Stanovnice 50,8 ZI_PMO_Karolinka AS_PMO_Karolinka
Koryčany Kyjovka 35,15 ZI_PMO_Korycany AS_PMO_Koryčany
Ludkovice Ludkovický potok 12,4 ZI_PMO_Ludkovice AS_PMO_Ludkovice
Luhačovice Luhačovický potok 40 ZI_PMO_Luhacovice AS_PMO_Luhacovice
Bojkovice Kolelač 15,45 ZI_PMO_Bojkovice AS_PMO_Bojkovice
Slušovice Dřevnice 78,42 ZI_PMO_Slusovice AS_PMO_Slusovice

 

Vznik zvláštní povodně způsobený poškozením vodního díla je možný v průběhu celého roku, pravděpodobnost vzniku je nízká.

Další kapitola - 1.2. Charakteristika ohroženého území

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.