Ikona portletu Grafická část Povodňového plánu ZK

Mapový server Zlínského kraje:

Záplavová území Zlínského kraje

Záplavová území ZK - mapa

Grafická část Digitálního povodňového plánu České republiky

Odkazy se otevírají v novém okně a směřují na stránky Digitálního povodňového plánu ČR - http://www.dppcr.cz/.

Mapa České republiky

Hlásné profily

Vodní toky a díla

Záplavová území

Objekty digitálního povodňového plánu ČR

Postupové doby na vybrané říční síti

Doprava

Důležité organizace povodňového plánu

 

Uživatelská mapa - obsahuje všechna témata

 

POVIS:

Úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem

Riziková území při přívalových srážkách v ČR