Ikona portletu Grafická část Povodňového plánu ZK

Mapový server Zlínského kraje:

Záplavová území Zlínského kraje

Záplavová území ZK - mapa

Grafická část Digitálního povodňového plánu České republiky

Odkazy se otevírají v novém okně a směřují na stránky Digitálního povodňového plánu ČR - http://www.dppcr.cz/. Pro zobrazení těchto map je nezbytné povolit používání Java apletu v internetovém prohlížeči. Pokud konfigurace vašeho operačního systému používání Java apletu neumožňuje, použijte odkaz AJAX.

Mapa České republiky

AJAX

Povodňové komise - kontakty (vyžaduje přístupová práva)

Hlásné profily

AJAX

Vodní toky a díla

AJAX

Záplavová území

AJAX

Dibavod (digitální báze vodohospodářských dat)

AJAX

Objekty digitálního povodňového plánu ČR

AJAX

Postupové doby na vybrané říční síti

AJAX

Doprava

AJAX

Důležité organizace povodňového plánu

AJAX

Úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem

AJAX

Riziková území při přívalových srážkách v ČR

AJAX

Uživatelská mapa - obsahuje vypnuté tematické vrstvy

AJAX

Nastalé nebo vyhlášené SPA  (podle záznamů PK v Digitální povodňové knize)